Lehet-e a munkabért euróban megfizetni?

dec 22, 2020 | Munkajog

Egyik ügyfelem nemrég egy szokatlan, de annál érdekesebb kérdéssel fordult hozzám: vajon kérheti-e a munkahelyén, hogy a havi munkabérét a továbbiakban már ne forintban, hanem euróban fizessék meg részére? Ennek apropóján jelen blogcikkemben arra keresem a választ, hogy a magyar munkajog alapján van-e lehetőség a munkabér külföldi pénznemben történő megállapítására és kifizetésére.

A munka törvénykönyve kimondja, hogy a munkabért – külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – forintban kell megállapítani és kifizetni. Fontos tisztázni, hogy a munka törvénykönyvének fenti szabálya kógens, ami azt jelenti, hogy attól érvényesen eltérni nem lehet (sem a munkaszerződésben, sem a kollektív szerződésben nincs mód az eltérésre).

Ebből következően Magyarországon a munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni, szűk kivételt pedig kizárólag a külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály eltérő rendelkezése képez.

A munkaszerződésben még akkor sem lehet külföldi pénznemben megállapítani a munkabért, ha azt ténylegesen majd forintban fizetné ki a munkáltató. Nincs ez másként abban az esetben sem, ha a munkabért valamely külföldi pénznemre hivatkozással forintban úgy határozzák meg, hogy a munkabér előre meghatározott átváltási rátával kerül majd forintban kifizetésre.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a munkabér forintban történő megállapításának és kifizetésének kötelezettsége valamennyi bérelemre vonatkozik. Ennek okán többek között a bérpótlékok és bónuszok sem fizethetők ki magyar forinttól eltérő pénznemben.

A munka törvénykönyve szűk körben eltérést enged a munkabér magyar forintban történő megállapításának és kifizetésének a szigorú kötelezettsége alól. Ilyen magától értetődő eset, amikor a munkavállaló külföldön végez munkát, kiküldetésben van, vagy például külszolgálatot teljesít, mely esetekben az ésszerűség elve diktálja, hogy a külföldön történő munkavégzés helye szerinti külföldi pénznemben állapítsák meg és fizessék ki részére a munkabért.

Amennyiben mégis megtörténne, hogy a munkaszerződésben a munkabért külföldi pénznemben (tipikusan: euróban) határozzák meg, akkor a munkaszerződés ezen része érvénytelen, helyette automatikusan az a szabály lép életbe, hogy a munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni, amelynek kezelésére kiforrott bírói gyakorlat áll rendelkezésre.

Munkajogi problémáival forduljon hozzám bizalommal!

Legutóbbi bejegyzések